קידום תגובות לאינסטגרם

-הכניסו את התגובות או השאירו ריק שנמלא אנחנו
-הכניסו את הקישור לפוסט
-רכישה מאובטחת בתקן המחמיר ביותר
-חשוב! הפרופיל צריך להיות פתוח ולא פרטי (בלי לאשר עוקבים)

כמות תגובות:
סכום לתשלום:

חשוב! כדי שהתהליך יעבוד החשבון צריך להיות פתוח ולא פרטי
(בלי לאשר עוקבים)